De stichting Cloud IT Academy is een initiatief van de bedrijven in de cloud en hosting sector.

Over ons

 Als je in de hostingsector komt werken help je mee bij het opzetten en onderhouden van een goede hostinginfrastructuur. Dat is nodig voor de snelgroeiende wereld van webshops, web-bureaus, de mediasector, online software aanbieders en de overheid die in de cloud werken.

Met de Cloud IT Academy willen we meer jong IT-talent naar onze zeer innovatieve en snel groeiende hosting sector trekken. We bieden een beperkte groep studenten een hoogwaardige duale HBO opleiding System Network Cloud Engineering. De bij ons aangesloten bedrijven stellen hun praktijkkennis van System Network Cloud Engineering en de cloud aan de student beschikbaar en natuurlijk stellen ze de studenten ook in de gelegenheid om de benodigde HBO studiepunten te halen voor het bachelor diploma. De bij ons aangesloten bedrijven bieden studenten waar mogelijk ook na de opleiding een interessante werkplek en helpen hen zo aan een vliegende start in hun carrière.

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht bieden we een volwaardige HBO opleiding System Network Cloud Engineering met een erkend HBO diploma. Er is een bestuur van hostingbedrijven geformeerd die ondersteunt bij de realisatie van de opleiding. De Cloud IT Academy is een stichting van bedrijven in de hosting industrie.

Marcel Schilders

Directeur Cloud IT Academy
Marcel zet zich dagelijks in voor een waardevolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Sinds 2004 is hij actief bezig met vraagstukken rondom de arbeidsmarkt en kennisontwikkeling binnen de IT en techniek. Dat doet hij voor zowel de Cloud IT Academy als met zijn bedrijf Pradus BV.

Het dagelijks bestuur

Voorzitter:
Frans ter Borg

CEO Quanza

Penningmeester:
Ernst Merks
Directeur ITON

Secretaris:
Simon Besteman
Directeur ISPConnect &
portfoliohouder
onderwijs DINL

Bestuurslid:
Ludo Baauw
CEO Intermax

Onze partners

Stichting DINL